Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Ogólne informacje o IAiR


Instytut Automatyki i Robotyki (do 1994 r. Instytut Automatyki Przemysłowej) jest częścią Wydziału Mechatroniki (do 1996 r. Mechaniki Precyzyjnej) Politechniki Warszawskiej.

Instytut Automatyki i Robotyki uczestniczy w kształceniu studentów na kierunkach: Automatyka i Robotyka, Mechatronika oraz Inżynieria Biomedyczna. W szczególności odpowiada za specjalności na kierunku Automatyka i Robotyka: Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa. Ponadto Instytut prowadzi studia podyplomowe: Automatyka, Informatyka Przemysłowa, Mechatronika w Kształceniu Zawodowym.

Badania prowadzone w Instytucie Automatyki i Robotyki koncentrują się na zagadnieniach: automatyki ciągłych procesów przemysłowych, robotyki przemysłowej i mobilnej oraz diagnostyki procesów przemysłowych i systemów mechatronicznych.

Wyróżnienie dla IAiR w konkursie o nagrodę Siemensa dla absolwentów

 

Wyróżnienie dla absolwentów w konkursie o nagrodę Siemensa

 

Wyróżnienie kierunku AiR w rankingu Perspektyw

Wydział Mechatroniki i Instytut Automatyki i Robotyki zostały wyróżnione przez czasopismo "Perspektywy" znakiem jakości „Najlepsze Studia w Polsce” w Rankingu Kierunków Studiów w grupie automatyka i robotyka oraz mechatronika w latach 2014 i 2015 (czytaj więcej ...)

 

Dowiedz się więcej o innych nagrodach i wyróżnieniach dla Instytutu Automatyki i Robotyki.

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego
w dyscyplinie automatyki i robotyki

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, nadała uprawnienia Wydziałowi Mechatroniki Politechniki Warszawskiej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.

Z przykrością zawiadamiamy że zmarł nasz wieloletni pracownik i kolega dr inż. Jan Barczyk

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w środę 29 maja 2019 roku o godzinie 13:00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, po czym nastąpi odprowadzenie urny z Prochami do grobu rodzinnego na cmentarz miejscowy.

O czym zawiadamiaja pogrążenie w głębokim smutku żona, dzieci i wnuki.